tel. kontakt: 0940 858 300
e-mail: t-floor@t-floor.sk

Antistatické podlahy sú špecialne liate podlahy, ktoré vynikajú výnimočnou elektrickou vodivosťou a sú vhodné do priestoru, kde je nutné zabrániť vzniku elektrostatických výbojov ale ich eliminácií. Tieto materiály je možné použiť tam, kde je nutnosť vodivých či antistatických podláh.

Antistatická podlaha nesmie generovať elektrostatické napätie na osobe, ktorá sa po nej pohybuje i bez použitia vodivej či antistatickej obuvi. Tieto podlahy musia znížiť elektrostatické napätie bez ohľadu na relatívnu vlhkosť vzduchu v miestnosti či výrobnej hale.

POUŽITIE ANTISTATICKÝCH PODLÁH:

  • operačné sály, RTG, zubné ordinácie
  • laboratória, chemický priemysel
  • priestory s nebezpečenstvom výbuchu
  • elektrotechnický priemysel
  • farmaceutický piemysel
  • automobilový priemysel
  • gumarenský priemysel

Možnosť výberu odtieňov  podľa RAL